Om mig

Kort och gott

Studier vid Lunds universitet (rättshistoria, idéhistoria, litteraturvetenskap, filosofi). Litterär översättare sedan 1987 – 32 år! Styrelseledamot i översättarsektionen av Sveriges Författarförbund 1997–2008; ordförande i Skånes Författarsällskap sedan 2012.

Studies at Lund University (history of law; history of science and ideas; literary studies; philosophy). Literary translator since 1987 – that’s 32 years! Board member of the translators’ section of the Swedish Writers Union 1997–2008; chairman of Skånes Författarsällskap (Scanian Writers Society) 2012–present.

Verk i urval

Länkar

https://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Grundberg
http://www.oversattarcentrum.se/sv.html/member/thomas-grundberg/61
http://skanesforfattarsallskap.se